ÄNDAMÅL

Till Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén i Stockholm skall utbetalas Fyrahundra /400:-/ kronor för att av Frälsningsarmén användas för att möjliggöra för behövande äldre eller sjuka kvinnor i Stockholm att på sommaren få komma ut på utflykter till landet eller att få komma dit för någon tids vistelse. Beloppet får ej användas för understöd, som det åligger stat eller kommun att lämna. Återstående avkastning skall användas för att möjliggöra att behövande äldre eller sjuka medlemmar i föreningen erhålla behövlig landsvistelse t.ex. å rekreationshem, som föreningen kan äga. Avkastningen får ej disponeras för understöd, som det åligger stat eller kommun att lämna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syster Marys Hjälpfond
Organisationsnummer:802002-2532
Adress:
  • Kvinnliga Kontorsföreningen
  • Fleminggatan 77
  • 112 32 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6521620
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS