ÄNDAMÅL

Syftet är att egendomen Gravsjö 1:2 och 1:4 i Sandhems socken skall komma i goda händer och samtidigt främja Skogsvårdsstyrelsens verksamhet, i synnerhet vad beträffar skogsundervisningen inom bondeskogsbruket. Avkastningen får icke ingå i Skogsvårdsstyrelsens ordinarie inkomst- eller utgiftsstat och tagas i anspråk för att ersätta statliga anslag, vilka eljest utgå till Skogsvårdsstyrelsen. Vad som av stiftelsens behållna avkastning under visst år inte funnit användning för det avsedda ändamålet skall läggas till stiftelsens kapital för att senare användas enligt styrelsens bestämmelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Valfrid och Hildur Johanssons skogsfond
Organisationsnummer:866000-7850
Adress:
  • Skogsstyrelsen, Skaraborgs distrikt
  • Lundenvägen 2
  • 541 39 Skövde
Telefonnummer:0500-381200
E-post:viveca.luc@skogsstyrelsen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 820 752 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS