ÄNDAMÅL

1/20 av fondens årliga avkastning tillföres kapitalet. Endast inom församlingen mantalsskrivna personer äga komma i åtnjutande av avkastning. Till kyrkliga ändamål inom Hällaryds församling skall utgå lägst 1/2 högst 2/3 av årliga avkastningen. Härav utgår jämväl kostnaden för framtida underhåll av donatorernas gravplats. Vård å Karlshamns lasarett å allmän sal bekostas åt företrädesvis genom olycksfall skadade, vartill annan ej är skyldig utgiva ersättning. Endast jordbrukare eller jordbruksarbetare kunna här ifrågakomma. Till jul utdelas gratifikationer åt fattiga jordbrukare eller jordbruksarbetare, som ej åtnjuta understöd från det allmänna och äro i behov av hjälp. Enkel beklädnad bekostas till behövande konfirmander,vilkas föräldrar äro jordbrukare eller jordbruksarbetare. Vid jul utdelas premier å 50 kronor till vardera av sådana jordbruksarbetare och jordbrukspigor, som arbetat i minst 10 år hos samme arbetsgivare. Beloppet utgår till samma person blott engång. Tvenne premier å 5 kr eller böcker för detta värde utdelas till två elever i vardera Långehalls och Hällaryds folkskolors högsta klass vilka genom flit och gott uppförande gjort sig förtjänta därav. Kyrkoherden och respektive lärare beslutahärom. Skulle olika meningar råda gäller kyrkoherdens. Kommittén må årligen utgiva 50 kr till den frivilliga missionsverksamheten, som bedrives inom församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Peterssons Fond
Organisationsnummer:836200-9030
Adress:
  • Karlshamns församling
  • Kungsgatan 58
  • 374 36 Karlshamn
Telefonnummer:0454-30 22 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:865 104 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS