ÄNDAMÅL

Att främja ålderstignas vård på servicehuset Fjällsol i Funäsdalen, Härjedalens kommun, genom att verka för och bekosta ett eller flera årliga ”arrangemang” på Fjällsol. Dessa skall företrädesvis anordnas på eller i anslutning till högtidsdagar som vi, stiftare, firade under vår uppväxttid såsom till exempel Vårfrudagen, Mikaelidagen och Allhelgonahelgen. Arrangemanget skall anordnas på ett sådant sätt att det främjar gemenskapen hos vårdtagarna och sprider glädje så att det upplevs som en ljuspunkt i tillvaron. Som förslag på aktiviteter som kan förekomma vill vi nämna en måltid utöver det vanliga med delikatesser och valfri dryck enligt varje vårdtagares enskilda önskemål, föredrag, levande musik och sång, kortare utflykter. – Vidare skall stiftelsen främja ungdoms utbildning genom att utge stipendier som uppmuntran till elever från dels högstadiets avgångsklass i Funäsdalen, dels gymnasieskolans avgångsklass i Sveg. Stipendiater skall vara en pojke och en flicka, med föredömligt uppträdande och som visat ambition, i respektive skola. Stipendierna får varje år sammanlagt högst uppgå till en åttondedel av det prisbasbelopp som gäller för utdelningsåret. – Skulle stiftelsens kapital utvecklas på ett så gynnsamt sätt att de medel som finns tillgängliga för att tillgodose ovanstående ändamål överstiger vad som erfordras härför skall stiftelsen även lämna bidrag till stöd för dels medicinsk forskning, dels kulturella ändamål inom det område som tidigare utgjorde Tännäs kommun. – Om verksamheten på servicehuset Fjällsol skulle privatiseras på så sätt att vården och omsorgen rent faktiskt utövas av annan än kommunen skall ändamålet i första stycket inte längre gälla. – Återgår verksamheten på servicehuset i kommunal regi på så sätt att vården och omsorgen rent faktiskt utövas av kommunen skall ändamålet i första stycket åter gälla.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen syskonen Manfred, Erik och Märta från Morgården i Tännäs kyrkby
Organisationsnummer:893204-1257
Adress:
  • Härjedalens kommun, Helen Nilsson
  • 842 80 Sveg
Telefonnummer:0680-161 13
E-post:helen.nilsson@herjedalen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 509 474 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS