ÄNDAMÅL

..resterande kvarlåtenskap skall avsättas till en stiftelse för främjande av unga lovande konstnärer i Gävle kommun. Stiftelsen skall förvaltas av kulturnämnden i Gävle och stiftelsen skall vara skattefri enligt 3 § arvs- och gåvoskattelagen. Årligen skall kulturnämnden utse två lovande unga konstnärer – företrädesvis målare och grafiker – vilka till lika delar skall dela på ett belopp som uppgår till 80 % av stiftelsens årliga avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Karin och Erik Engmans stipendiefond
Organisationsnummer:802425-3802
Adress:
  • Gävle kommun, KLK ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 030 704 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS