ÄNDAMÅL

Att under laga former av kommunalnämnden förvaltas och brukas på sätt nämnden i samråd med kommunalstämman finner lämpligt, ägande kommunen tillgodogöra sig all uppkommen avkastning. Som önskemål uttalar syskonen Eriksson ”att åbyggnaderna å hemmanet må om möjligt underhållas och bibehållas i ungefär samma stil som den nuvarande, gärna som hem för sjuka och nödställda, att skogen må skötas förståndigt, ej avstyckas från jordbruket och ej heller utsättas för vandalism eller skövling och att fastigheten icke utan trängande anledning avhändes kommunen, utan bibehålles i kommunens ägo bland annat som ett minne från vår tids förhållande och sedvänjor.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Erikssons donationsfond
Organisationsnummer:892000-3566
Adress:
  • Krokoms kommun
  • 835 80 Krokom
Telefonnummer:0640-16100
E-post:hans.moren@krokom.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 971 040 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS