ÄNDAMÅL

1. Skötsel och vård av testatorernas familjegrav och gravvård på Torsby kyrkogård under 50 år utöver den tid av 50 år som redan nu gäller. Gravstenen på familjegraven skall inom 10 år efter min bortgång bliva föremål för ompolering. 2. Sedan erforderliga medel för ovannämnda ändamål blivit avsatt skall återstoden enligt kyrkorådets beslut nyttjas till något eller några kyrkliga ändamål av bestående natur och ägnat att tjäna den kyrkliga församlingsverksamheten samt med företräde i följande ordning: a/ församlingshemmet b/ kyrkan c/kyrkogården Mot användning till reparations- eller underhållsarbeten uttalar jag ett absolut förbud.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen syskonen Edit och Verner Ericssons minne
Organisationsnummer:853301-1345
Adress:
  • Torsby 170
  • 442 73 Kärna
Telefonnummer:0303-226831
E-post:anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS