ÄNDAMÅL

Sedan hälften av den årliga ränteavkastningen å fonden lagts till kapitalet skall återstoden – efter avdrag av entuella sammanträdeskostnader – disponeras på följande sätt:1. En tredjedel tillfaller svenska kyrkans missionsstyrelse för att användas till missionsverksamheten.2. En tredjedel tillfaller Lutherhjälpen för att användas i dess verksamhet bland nödlidande.3. En tredjedel användes för kyrklig ungdomsverksamhet i Skara stift.Sedan fondens kapital vuxit till 1.000.000:- kronor(en million kronor), får hela ränteavkastningen disponeras på ovannämnda trenne ändamål.Enligt tillägg till gåvobrevet avses i punkt 3 endast kyrklig ungdomsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Anderssons, Bäck, Skattegården, fond
Organisationsnummer:868401-1532
Adress:
  • Skara Stift, Ola Riggmyr
  • Box 173
  • 532 23 Skara
Telefonnummer:0511-26200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 056 608 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS