ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att lämna bidrag till forskning kring lantbruk- och skogsbruk. Forskningen ska främja följande miljökvalitetsmål och bedrivas inom Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU; Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker. Forskning som bedrivs inom Hylte kommun eller inom Hallands län ska prioriteras i första hand.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen syskonen Alice, Allan och Einar Johanssons donationsfond
Organisationsnummer:802426-4080
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS