ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka för beredande av bostäder åt äldre personer. Församlingen skall hyra ut dessa lägenheter till äldre personer, i första hand sådana som sedan minst tio år bosatta inom församlingen. Penninggåvan och dess avkastning skall användas dels till att täcka de kostnader för lägenheterna dels utbetala hyresbidrag till församlingens hyresgäster i lägenheterna, dels till att bekosta aktiviteter i församlingens regi för äldre församlingsbor. Till annat ändamål må penninggåvan eller dess avkastning ej användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syrengårdsfonden
Organisationsnummer:802404-9952
Adress:
  • Saltsjöbadens församling
  • Kyrkplan 2
  • 133 34 SALTSJÖBADEN
Telefonnummer:08-7174503
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS