ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka för beredande av bostäder åt äldre personer. Församlingen skall hyra ut dessa lägenheter till äldre personer, i första hand sådana som sedan minst tio år bosatta inom församlingen.Penninggåvan och dess avkastning skall användas dels till att täcka de kostnader för lägenheterna dels utbetala hyresbidrag till församlingens hyresgäster i lägenheterna, dels till att bekosta aktiviteter i församlingens regi för äldre församlingsbor. Till annat ändamål må penninggåvan eller dess avkastning ej användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syrengårdsfonden
Organisationsnummer:802404-9952
Adress:
  • Saltsjöbadens församling
  • Kyrkplan 2
  • 133 34 SALTSJÖBADEN
Telefonnummer:08-7174503
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS