ÄNDAMÅL

Att användas till främjande af jagtvården inom Sverige, dock ej till premiering av sk. rofdjur – katter, kråkor och gräflingar likväl undantagna. Sedan af ovfannämnda obligationers nuvarande årliga afkastning, kr. 6,500:-, förvaringsafgiften till Notariatavdelningen c:a 150 kronor erlagts, lägges överskottet till kapitalet, tills dess Förbundets Styrelse annorlunda beslutar. Kapitalet må ej minskas och förbliver i Stockholms Enskilda Banks Notariatafdelnings vård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Vildnad
Organisationsnummer:802480-7425
Adress:
  • Öster Malma
  • 611 91 Nyköping
Telefonnummer:105847350
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS