ÄNDAMÅL

Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp har i första hand till uppgift att lämna understöd till behövande tandläkare eller dennes familj som oförskyllt råkat i ekonomiskt trångmål. I andra hand får understöd lämnas till långvarigt arbetslös tandläkare för omskolning/utbildning till annat yrke eller till arbetslös tandläkare för dennes deltagande i efterutbildning i syfte att upprätthålla yrkeskunskaperna. I tredje hand får stiftelsen också lämna understöd till behövande tandläkarstuderande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp
Organisationsnummer:802403-4012
Adress:
  • Box 1217
  • 111 82 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6661500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS