ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att ta emot gåvor och andra donationer och ur fonderade medel i enlighet med av donator föreskriven inriktning utdela stipendier och andra bidrag till angelägen medicinsk forskningsverksamhet. För det angivna ändamålet skall genomsnittligt årligen minst fyra femtedelar av avkastningen användas. I den mån styrelsen finner lämpligt må även kapitalet ianspråktagas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Läkarförbunds Forskningsfond
Organisationsnummer:802017-3947
Adress:
  • Box 5610
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7903300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS