ÄNDAMÅL

Att genom etnologisk forskning och dokumentation ge människor ökade kunskaper om invandrarnas bakgrund och villkor och därmed birdra till en bättre förståelse bland svenskarna för invandrarna och bland olika invandrargrupper för varandra, att utgöraett forum för olika initiativ som kan förbättra och tillvarata kunskapen om invandringen, att verka för ett invarndrarmuseum i syfte att skapa möjligheter att bl a belysa invandringens betydelse för det moderna Sveriges uppbyggnad, att hedra minnet att Klas Pontus Arnoldson, som var stationsinspektör vid Tumba station 1876 – 1881 och som 1908 erhöll Nobels fredspris.Förhållandena i Stockholmsområdet, och särskilt i Botkyrka kommun, skall utgöra basen för verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum
Organisationsnummer:812800-8243
Adress:
  • Värdshusvägen 7
  • 147 85 TUMBA
Telefonnummer:08-53061000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS