ÄNDAMÅL

Att förvalta grundkapital av kr 60.000:-, ävensom de medel som framdeles kan tillföras stiftelsen, och att ur därav härrörande ränteavkastning lämna understöd åt behövande aktiva medlemmar av Sveriges Handelsagenters Förbund, som minst fem år i följd tillhört förbundet och erlagt stadgade avgifter, behövande änkor eller barn efter aktiva medlemmar, som vid sitt frånfälle var och de sistförflutna fem kalenderåren varit aktiva medlemmar av Sveriges Handelsagenters Förbund. Om avkastningen inte alls eller inte helt behöver tagas i anspråk för understöd enligt vad ovan sagts må den helt eller delvis användas till stipendier åt aktiva medlemmmar, deras anställda eller deras närskylda familjemedlemmar för studier vid universitet, högskola eller skola. Stiftelsen kapital får icke tagas i anspråk och ändamålet med stiftelsen får icke ändras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Handelsagenters Understödsfond
Organisationsnummer:802001-3523
Adress:
  • Trade Partners Sweden
  • Box 3146
  • 103 62 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4110022
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS