ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att enligt vad nedan sägs förvalta de medel, som med anledning av Sveriges Författarförenings 50-års jubileum överlämnats till föreningen för bildandet av en föreningen anförtrodd fond för behövande svenska författare, ävensom medel, vilka framledes genom gåvor eller annorledes tillfalla fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges författarförbunds jubileumsfond
Organisationsnummer:802001-1386
Adress:
  • Box 3157
  • 103 63 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54513200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS