ÄNDAMÅL

Sveriges Advokatsamfunds Understödsfond är en stiftelse med ändamål att i första hand bereda understöd åt behövande samfundsledamöter, förutvarande ledamöter, avlidna ledamöters efterlevande makar och barn. När särskilda skäl föreligger kan understöd även beredas åt ledamots eller avliden ledamots frånskilda make. I den mån direktavkastningen av Stiftelsens kapital så förslår, sedan förstahandsändamålet uppfyllts eller destinatärer saknas, får medel användas för att lämna bidrag till utbildning eller fostran av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Advokatsamfunds Understödsfond
Organisationsnummer:802007-5399
Adress:
  • Sveriges Advokatsamfund
  • Box 27321
  • 102 54 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4590300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS