ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål i första hand att vid behov bereda understöd åt samfundsledamot tillhörande avdelningen eller avliden ledamots anhörig och i andra hand att bereda avdelningens medlemmar möjlighet till forskning, skriftställarskap och bokutgivning ävensom fortbildning med anknytning till advokatverksamhet. Bidrag från fonden utgår oberoende av bidrag som utbetalats från Sveriges Advokatsamfunds understödsfond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Advokatsamfunds avdelnings för Skåne och Blekinge understödsfond
Organisationsnummer:846002-5128
Adress:
  • Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund
  • Viviénne Dahlstrand, Trägårdh Advokatbyrå, Box 345
  • 201 23 Malmö
Telefonnummer:040-66 55 618
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS