ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdomars färdighet i finska och svenska språken – aktiv tvåspråkighet – samt deras kunskaper och kännedom om svensk, finsk och sverigefinsk kultur för att möjliggöra en positiv identifikation till dessa. Ändamålet skall uppnås genom att Stiftelsen skall driva en religiöst, politiskt och kuturellt obunden, självständig och fri skola med integrerad dagem och fritidshem som skall föllja svensk läroplan och lag. Skolans undervisningsspråk skall vara finska och svenska liksom i de till skolan integrerade andra verksamheterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sverigefinska skolan i Kista
Organisationsnummer:802400-7380
Adress:
  • Langelandsgatan 50
  • 164 43 KISTA
Telefonnummer:08-7505305
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS