ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att utan vinstsyfte främja det framväxande europeiska samarbetet och att verka för att Sverige tar tillvara möjligheten att bli en pådrivande del i detta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sverige i Europa
Organisationsnummer:802404-9168
Adress:
  • Box 5501
  • 114 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7838280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:161 924 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS