ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att med tillgängliga resurser samla, initiera och strukturera samt sprida kunskap och information om demenssjukdomen och vård av och omsorg om personer med demenssjukdom framförallt till personer med demenssjukdom, deras anhöriga och närstående, vård- och omsordsarbetare inom kommun, landsting och privat vård och omsorgsverksamhet liksom till beslutsfattare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenskt demenscentrum
Organisationsnummer:802477-7065
Adress:
  • Sveavägen 155, plan 10
  • 113 46  Stockholm
Telefonnummer:08-690 58 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS