ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall tagas ett mindre belopp, förslagsvis 250 kronor, utgörande frivilligt årligt bidrag till Europeiska Gräsmarksfederationen, i vilken Svenska Vallföreningen varit medlem. Beloppet bör kunna justeras med anledning av penningvärdets förändring. Återstoden av avkastningen utdelas som bidrag till resor för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden, företrädesvis för resor utom landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder
Organisationsnummer:802006-6463
Adress:
  • Kungl.Skogs- och Lantbruksakademien
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS