ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen skall användas för att främja forskning, utveckling och utbildning inom socialt arbete varvid särskilt skall uppmärksammas behovet av sådana insatser med inriktning mot den sociala barn- och ungdomsvården samt åldringsvården. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifter i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som befinns lämpligt. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Socialvårdsförbundets Socialfond
Organisationsnummer:802014-1613
Adress:
  • CSA
  • Box 24016
  • 104 50 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-663 96 07
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS