ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är a) att i samråd med statliga och kommunala myndigheter och institutioner verka för tillkomsten av ett skoindustrimuseum i Kumla; b) att driva skoindustrimuseet genom att bl a samla, förvara, förteckna, katalogisera, registrera, vårda och handha material och samlingar med anknytning till skoindustrin med kringindustri. Dokumentation i olika former av skobranschen är en viktig del av verksamheten. Museet ska informera genom uppbyggda miljöer, utställningar, broschyrerm m; c) att från stiftare och andra emottaga och förvalta de medel, föremål, byggnader och anläggningar som överlämnas till stiftelsen, såvida ej till gåvorna knutits villkor, som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål och av styrelsen fastlagda principer. I övrigt bekostas verksamheten av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla
Organisationsnummer:875700-7441
Adress:
  • Sveavägen 19
  • 692 80 KUMLA
Telefonnummer:019-588187
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 596 599 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS