ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom revision, redovisning och sammanhörande områden. Det innebär att stiftelsen skall initiera, stimulera och stödja; universitets- och högskoleutbildning inom ovanstående områden, forskarutbildning inom ovanstående områden, samt forskning inom ovanstående områden. Vidare skall stiftelsen uppmuntra och delta i debatten om revision, redovisning och sammanhörande områden. Stiftelsen skall med beaktande av de medel som finns tillgängliga erbjuda möjligheten att söka stipendier för personer verksamma inom revision, redovisning och sammanhörande områden. För att bevara stiftelsens och ledamöternas frihet skall inte akademin som helhet uttala sigi ovanstående frågor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Revisions Akademin
Organisationsnummer:802424-6814
Adress:
  • Michael Grant, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
  • Box 513
  • 751 20 Uppsala
Telefonnummer:070-3209502
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS