ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i samverkan med experter, lekmän, organisationer och offentliga organ verka för upplysning och behandling av missbrukare av alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. Stiftelsen är opolitisk och utan religiös anknytning. Verksamheten skall bedrivas utan ekonomiskt vinningssyfte. Stiftelsen skall a) verka för saklig information i beroendefrågor och om stiftelsens verksamhet. b) sprida upplysning om effektiv behandling av missbruksproblem såväl bland missbrukare av droger som bland dessas närmaste omgivning såsom familj, arbetsplats och samhället i övrigt. c) behandla missbrukare samt anhöriga till dessa på det sätt som befinnes möjligt inom ramen för de ekonomiska medel som står till buds. När så är möjligt skall stiftelsen i Sverige öppna egna centra där behandling skall kunna ske och variftån upplysning skall kunna spridas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Rådet för Alkohol och Beroendefrågor
Organisationsnummer:802011-2085
Adress:
  • Box 2032
  • 131 02 Nacka
Telefonnummer:08-6404070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS