ÄNDAMÅL

Svenska Läkaresällskapets forskningfond har till syfte att främja olika former av obunden medicinsk forskning. I detta syfte delar fonden ut pris, medaljer och penningbidrag.. Sådana bidrag kan utgå såsom ersättning för resa inom och utom riket för fullgörande av studier eller bedrivande av arbete i överensstämmelse med fondens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Läkaresällskapets forskningsfond
Organisationsnummer:802403-5738
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS