ÄNDAMÅL

Fonden skall ha till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jordbrukets och skogsbrukets område med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen svenska lantbrukarnes olycksfallsförsäkringsbolags fond, SLO-fonden
Organisationsnummer:802409-4750
Adress:
  • Kungl. Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS