ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål – att stödja undervisning i djurskydd och i första hand De Svenska Skolornas Djurskyddsförunds verksamhet- att verka för en god behandling av såväl tama som vilda djur och en allmänt utbredd förståelse för människans ansvar i förhållande till djuren och deras miljö- att genom en i Stockholm belägen djurskyddsbyrå meddela upplysningar i djurskyddsfrågor- att arbeta för humanare metoder vid djurexperiment- att genom massmedias medverkan bidra till spridning av information

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening
Organisationsnummer:802010-3811
Adress:
  • Sandsborgsvägen 55
  • 122 33 ENSKEDE
Telefonnummer:08-7830368
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS