ÄNDAMÅL

Att på allt sätt stimulera, uppmuntra och organisera vetenskaplig kynologisk forskning inom främst veterinärmedicinen och genetiken. Inom genetiken lägges lika vikt på utrönandet av exteriöra och mentala karaktärers förärvning som på nedärvningen avgenetiskt betingade defekter och sjukdomar. Forskningsrådet skall även i förekommande fall hjälpa den hundägande allmänheten med testparningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Kennelklubbens Forskningsfond
Organisationsnummer:802001-7599
Adress:
  • Svenska Kennelklubben
  • Box 771
  • 19127 Sollentuna
Telefonnummer:08-7953000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS