ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte ska vara att främja användningen av medling som metod för att lösa konflikter och tvister mellan såväl fysiska som juridiska personer, i Sverige och internationellt. Stiftelsens verksamhet ska vara: – att driva ett medlingsinstitut och därvid utse relevant kompetenta, neutrala och oberoende medlare att medla mellan parter i konflikt eller tvist, tillhandahålla regler för medlingsförfarandet och etiska regler för medlare samt därmed förenlig verksamhet. – att genomföra medlingsutbildning – att sprida information om medling – att samarbeta med nationella och internationella organisationer och enskilda personer i frågor som rör medling – att söka extern finansiering – att driva all annan verksamhet som gynnar användningen av medling som metod för att lösa konflikter och tvister mellan såväl fysiska som juridiska personer, i Sverige och internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Institutet för Medling
Organisationsnummer:802477-8204
Adress:
  • Södra Agnegatan 29
  • 112 29 Stockholm
Telefonnummer:08-684 429 02
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS