ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte ska vara att främja användningen av medling som metod för att lösa konflikter och tvister mellan såväl fysiska som juridiska personer, i Sverige och internationellt.Stiftelsens verksamhet ska vara:- att driva ett medlingsinstitut och därvid utse relevant kompetenta, neutrala och oberoende medlare att medla mellan parter i konflikt eller tvist, tillhandahålla regler för medlingsförfarandet och etiska regler för medlare samt därmed förenlig verksamhet.- att genomföra medlingsutbildning- att sprida information om medling- att samarbeta med nationella och internationella organisationer och enskilda personer i frågor som rör medling- att söka extern finansiering- att driva all annan verksamhet som gynnar användningen av medling som metod för att lösa konflikter och tvister mellan såväl fysiska som juridiska personer, i Sverige och internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Institutet för Medling
Organisationsnummer:802477-8204
Adress:
  • Box 2160
  • 103 14 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-741 01 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS