ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av bidrag och stipendier till kristna trossamfund/församlingar/kårer, närstående kristna organisationer eller enskilda personer, befrämja utåtriktad kristen verksamhet, som innefattar diakonal och social verksamhet, i såväl Sverige som i utlandet.De kyrkor och organisationer som kan komma ifråga skall vara ideella demokratiska organisationer med öppen ekonomisk redovisning och som genomför sin verksamhet på ett transparent och kostnadseffektivt sätt.Stiftelsens ändamål ska tolkas så att i första hand skall utdelning ske till verksamhet i kvarvarande kårer/församlingar inom tidigare Svenska Frälsningsarmén och därefter till andra ändamål i enlighet med stiftelsens stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Frälsningsarmén
Organisationsnummer:802478-3477
Adress:
  • Christina Backman
  • Erik Dahlbergsgatan 11 B
  • 411 26 Göteborg
Telefonnummer:0727-197045
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:89 418 648 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS