ÄNDAMÅL

Ändamålet är att i första hand understödja den verksamhet som bedrivs av Ordens i Bååtska palatset i Stockholm inrymda museum, vars huvudsakliga syfte är att samla, förvara och vårda föremål av frimureriskt intresse samt att i andra hand, om det är uppenbart att avkastningen inte behövs till huvudändamålet, lämna bidrag till kostnaderna för sådana underhålls- och reparationsarbeten som krävs för att bevara Bååtska palatset och där förvarade inventarier av kulturhistoriskt värde i fullgott skick.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond
Organisationsnummer:802001-0768
Adress:
  • Blasieholmsgatan 6
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633725
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS