ÄNDAMÅL

Svenska Flygares Riksförbunds Hjälpfond, tillkommen genom gåvor och donationer, har till ändamål att bereda understöd till behövandea) flygare, som blivit berövade sin existensmöjlighet eller fått sin arbetsförmåga väsentligt nedsatt under i första hand yrkesutövning såsom flygare, samt med flygare avses i detta reglemente flygplansbesättning ävensom flyrkmekaniker.b) änka, minderåriga barn (intill fyllda 16 år) och föräldrar till omkommen flygare enligt mom. a) ovan, vilka till sin försörjning varit beroende av den avlidne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Flygares Riksförbunds hjälpfond
Organisationsnummer:802007-6819
Adress:
  • Gustavslundsvägen 137
  • 16751 Bromma
Telefonnummer:08-7646090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 446 071 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS