ÄNDAMÅL

Svenska Flygares Riksförbunds Hjälpfond, tillkommen genom gåvor och donationer, har till ändamål att bereda understöd till behövande a) flygare, som blivit berövade sin existensmöjlighet eller fått sin arbetsförmåga nedsatt under i första hand yrkesutövning såsom flygare x), samt b) make/maka, sambo, minderåriga barn (intill fyllda 18 år) och föräldrar till omkommen flygare enligt mom. a) ovan, vilka till sin försörjning varit beroende av den avlidne och c) i andra hand make/maka sambo, minderåriga barn (intill fyllda 18 år), och föräldrar till skadad flygare enligt mom. a) ovan, vilka till sin försörjning varit beroende av den skadade. x) Med flygare avses i detta reglemente flygplansbesättning ävensom flygmekaniker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Flygares Riksförbunds hjälpfond
Organisationsnummer:802007-6819
Adress:
  • Gustavslundsvägen 137
  • 16751 Bromma
Telefonnummer:08-7646090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 446 071 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS