ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är – att befordra kunskapen om den svenska utvandringen, – att främja forskning på olika nivåer i utvandringens historia, – att i detta syfte upprätta arkiv, bibliotek och register över källmaterialet, – att vårda och utveckla stiftelsens samlingar, – att verka för fördjupad kontakt mellan ättlingar i främmande land till invandrare från Sverige och deras gamla hembygd, samt – att i samverkan med Växjö universitet verka för forskning avseende internationell migration.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet
Organisationsnummer:829500-5790
Adress:
  • Södra Järnvägsgatan 2
  • 352 29 Växjö
Telefonnummer:0470-704200
E-post:information@kulturparkensmaland.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS