ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att av fondens avkastning utge understöd till gamla, sjuka eller av annan orsak behövande medlemmar i Byggnads Mälardalen, vilka icke åtnjuta understöd av annat slag, eller lämna annat understöd, när behov därav föreligger, ävensom att befrämja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd 17 understödsfond
Organisationsnummer:878000-9158
Adress:
  • Box 1043
  • 721 26 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-178700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS