ÄNDAMÅL

Att verka för bokens bestånd och för att dess betydelse, användning och spridning växer. Stiftelsen skall verka för ändamålet genom att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. Ändamålet skall förverkligas genom att Stiftelsen skall omhänderhava Svenska bokhandelsskolan, vilken har till uppgift att bereda undervisning och utbildning åt bokhandelsmedhjälpare och bokhandelselever, och Stiftelsen skall därvid bl.a. införskaffa de tekniska hjälpmedel, som kan bedömas befrämja undervisning och utbildning. Om Svenska Bokhandelsskolan skulle upphöra med sin verksamhet eller ändra uppgift och inriktning skall ändamålet förverkligas genom lämnande av understöd för undervisning och utbildning åt enskilda bokhandelsmedhjälpare och bokhandelselever.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Bokhandelsskolan
Organisationsnummer:802010-1518
Adress:
  • 103 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7627820
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS