ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är a/ att ge juridisk hjälp åt personer som hotas av dödsstraff eller fängelse eller som redan har staffats på grund av sin övertygelse, religion, hudfärg eller liknande, b/ att ge ekonomisk hjälp till politiskt förföljda familjer, c/ att ge ekonomisk eller annan hjälp till frigivna fångar som på grund av sin övertygelse, religion, hudfärg eller liknande hindras från att skapa sig rimliga levnadsbetingelser i sitt land, d/ att undersöka påstådda fall av misshandel och tortyr av fångar och frihetsberövande som strider mot deklarationen om de mänskliga rättigheterna, e/ samt att verka för att rättelse av sådana missförhållanden kommer till stånd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Amnestyfonden
Organisationsnummer:802008-3435
Adress:
  • Svenska Sektionen av Amnesty Intern
  • Box 4719
  • 116 92 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7290200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS