ÄNDAMÅL

Att befordra och understödja en fördjupad tekniskt-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel- och kalkningsmedel med syfte att åstadkomma praktiskt tillämpbara och ekonomiskt betydelsefulla resultat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning
Organisationsnummer:802005-9765
Adress:
  • Kungl Skogs- och Lantbruksakad
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS