ÄNDAMÅL

I syfte att främja handeln mellan Sverige och Tyskland skall stiftelsen ge sådana anställda i svenska företag och organisationer som är sysselsatta med export, import eller annan på Tyskland inriktad kommersiell verksamhet möjlighet att fördjupa sina kunskaper i tyska språket och öka sin kännedom om Tyskland. Med Tyskland kan i detta hänseende jämställas även andra tyskspråkiga länder. Detta skall i första hand ske genom att stiftelsens för utdelning disponibla medel används till stipendier för fortbildning i tyska språket med inriktning främst på affärstyska samt kunskaper om tysk affärskultur. Då tillfälliga, speciellt stora fortbildningsbehov föreligger enligt styrelsens bedömande, kan även kapitalet ianspråktas för stiftelsens ändamål varvid minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter skall ha biträtt beslut härom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden
Organisationsnummer:802401-8098
Adress:
  • Business Sweden
  • Friedrichstr. 154
  • 101 17 Berlin, Tyskland
Telefonnummer:+49 30 893 60 638
E-post:franca.lippitz@sprakfonden.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS