ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja handeln, bedriva forskning inom handeln och stödja utveckling av handeln i Värmland, Dalsland och delar av Västergötland. Stiftelsen ska ej bedriva någon form av näringsverksamhet eller direkt stödja näringsverksamhet. Främjandet kan ske exempelvis genom att; – utge studiestipendier till studenter som har en inriktning mot utveckling av handel och anställning inom handel. – bidra till utbildningssatsningar för att öka samhällets kunskap om handelns betydelse för samhällets utveckling, utveckling av blivande anställda inom handelsbranschen etc. – lämna bidrag till forskning avseende demografi, konsumtionsmönster, teknikutveckling och annan forskning som ligger inom ramen för stiftelsens syfte, – lämna bidrag till stöd för lokala föreningar till aktiviteter som ligger inom ramen för stiftelsens syfte och verksamhetsföremål samt – på annat sätt främja verksamhet inom handeln som ryms inom stiftelsens syfte. Främjandet av stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet som genom bidrag till annan allmännyttig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svensk Handel Värmland – Dalsland
Organisationsnummer:802481-2052
Adress:
  • John Andersson
  • Tullhusgatan 1 A
  • 652 26 KARLSTAD
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 354 749 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS