ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja svensk-danskt kulturellt samarbete, varvid såväl konstnärliga och litterära intressen som strävanden att öka kännedomen om och kontakten mellan de båda ländernas vetenskap, kultur, näringsliv och folk skola bliva föremål för stifelsens stöd. Till fullföljande härav skall stiftelsen giva understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt även i övrigt lämna bidrag, som överensstämma med stiftelsens kulturfrämjande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svensk-Danska Kulturfonden
Organisationsnummer:802008-0621
Adress:
  • Box 1083
  • 10139 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50611300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS