ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen skall en tiondel (1/10) tilläggas här ovan omhandlade värdepappesdepot och återstående nio tiondelar (9/10) årligen utbetalas till Göteborgs Byggmästareförenings Hjälpassa till understöd i första hand till ålderstigna eller arbetsodugliga, behövande byggnadsverkmästare, som haft minst femtonårig anställning hos Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar, vilka ha sitt huvudkontor i Göteborg, med obetingat företräde för verkmästare, som haft mins femtonårig anställning hos P.O. Peterson & Söner; Göteborgs byggmästareförenings styrelsen likväl obetaget att genom enhälligt beslut i särskilt ömmande fall bevilja understöd åt byggmästare.kontorist eller ritare eller åt efterlevande familj med minderåriga barn efter sådan person, som enligt det föregående ansetts berättigad erhålla understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Steens understödsfond
Organisationsnummer:857205-6367
Adress:
  • SEB, Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7636205
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS