ÄNDAMÅL

SKAP skall dela ut avkastningen till svenska eller i Sverige stadigvarande bosatta välförtjänta kompositörer, varvid hänsyn även skall tagas till mottagarens ekonomiska behov på så sätt av vid val bland flera välförtjänta mottagare den som lever under de knappaste ekonomiska omständigheterna skall erhålla företräde.Avkastningen skall utdelas under namnet ”Sven Paddocks Minnesfond” en gång per år på eller i nära anslutning till Sven Paddocks födelsedag den 4 maj.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Paddocks minnesfond
Organisationsnummer:802016-8731
Adress:
  • SKAP
  • Box 17092
  • 104 62 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7838800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS