ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall den 1 september varje år utdelas till fattiga, ålderstigna s k pauvres honteux, vilka äro mantalsskrivna i Malmö. Såsom allmän regel skall gälla, att icke samma personer år efter år skola erhålla utdelning ur fonden utan omväxling bör ske. Undantag härifrån må dock göras, därest någon person skulle finnas vara i särskilt behov av utdelning i två eller flera år i följd eller därest andra omständigheter, såsom släktförbindelser med donator, skullebifinnas böra därtill föranleda. Vid utdelning i fonden äga de företräde, vilka kunna räkna släktskap med donator och skola därvid närmare släktingar hava företräde framför fjärmare. Enbart släktförbindelse med donator föranlede icke tilldelning utan verkligt behov skall under alla förhållanden föreligga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven och Maria Cronbergs minnesfond för pauvres honteux
Organisationsnummer:846005-8228
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS