ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning må af Akademien i främsta rummet användas till bekostande af aftryck af den medalj öfver Professor Sven Lovén hvilken Akademien år 1891 lät utföra såsom en hyllning åt denna till frågdade ledamot. Medaljen må, på förslag af dess klass för Zoologi, i guld af Akademien utdelas en gång hvart annat år å dess högtidsdag, såsom belöning åt svensk man för i tryck utgifvit synnerligen förtjänstfullt arbete inom den Zoologiska vetenskapens områden eller för framstående förjänst om zoologiens utveckling inom landet.Akademien må äfven äga rätt att när den så lämpligt finner, utdela medaljen i Silfver för förtjänster om främjandet af den Zoologiska vetenskapen och om Riksmuseets Zoologiska afdelningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Lovéns minnesfond
Organisationsnummer:802408-0940
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS