ÄNDAMÅL

Stipendiefonden har till ändamål att befrämja intresset för Seglaskolan hos flickor och pojkar verksamma inom Seglarskolan och stimulera nya generationer att fortsätta traditionen att verka för Seglarskolan på ideell basis. Stipendier lämnade av fonden skall bereda flickor och pojkar tillfälle till vidareutbildning och erfarenhet av Seglarskolans skolfartyg till sjöss. Mottagare av stipendium skall vara skyldig att åtaga sig minst tre kurser som befäl under en seglingssäsong. Skulle ingen söka stipendium för detta ändamål, må annan, verksam inom Seglarskolan, erhålla stipendium för ändamål som är närliggande och i övrigt sammanfaller med Seglarskolans utbildningsarbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Lignells Stipendiefond
Organisationsnummer:857206-9030
Adress:
  • Lignell
  • Prismavägen 10
  • 711 35 Lindesberg
Telefonnummer:0581-14189
E-post:jan.lignell.jl@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:32 296 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS