ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet och återstoden utgå som två resestipendier. Stipendierna, äro avsedda för studieresor i Italien, Grekland eller Frankrike, vad sistnämnda land angår särskilt för studier i romansk och gotisk arkitektur och konst rörande Sydfrankrikes klassiska minnesmärken. Stipendierna tilldelas dem, som fortsätta sina studier i någotdera av ämnena klassisk fornkunskap och antikens historia samt konsthistoria medkonstteori, varvid iakttages, att stipendierna första gången, som de utdelas, skola utgå till dem, som företrädesvis studera klassisk fornkunskap och antikens historia, andra gången till dem, som företrädesvis studera konsthistoria med konstteori. Om behörig sökande icke anmält sig, må stipendium utan ansökan tilldelas särskilt förtjänt ung vetenskapsidkare, som såsom huvudämne valt och avlagt examen i latinsk filologi och litteratur eller italiensk filologi och litteratur från de stora perioderna till 1800-talets mitt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Kristensons resestipendiefond
Organisationsnummer:802478-5035
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS