ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall användas för att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta främst genom att bereda en eller flera behövande pensionärer i Sällskapets pensionärshem Nockebyhus lättnad i eller, i mån av behov, befrielse från kostnaden för att i sin bostad få utökad personlig hjälp och vård. Finnes därefter något år överskott på avkastningsmedel skall detta användas för att bereda en eller flera behövande pensionärer, som är intagen/na på Nockeby vårdhem, minskning av eller, i mån av behov, befrielse från de avgifter, som eljest skall utgå för vedebörande. Om avkastningsmedel alltjämt skulle finnas i behåll sedan nyssangivna behov tillgodosetts, skall dylikt överskott användas för att bestrida, helt eller delvis, normal hyra och serviceavgifter för sådan behövande ålderstigen, sjuk eller lytt pensionär som eljest skulle sakna medel för att erlägga desamma. I alla händelser skall gälla att destinatär städse skall vara behövande ålderstigen pensionär eller behövande sjuk eller lytt pensionär.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Erhard Larsons Minnesfond
Organisationsnummer:802407-4489
Adress:
  • Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux
  • Nockeby Backe 8
  • 168 40 BROMMA
Telefonnummer:08-57977700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS