ÄNDAMÅL

Bibehålla Hornberga som en självständig enhet och att bedriva skogsbruk i enlighet med Sven ”Bimbo” Hörners principer, således att gjorda avverkningar ej får överstiga tillväxten.Att av det årliga överskottet utdelas medel till Stiftelsen Hamregården. Även kapitalet får helt eller delvis tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven ”Bimbo” Hörners Skogar
Organisationsnummer:884401-9284
Adress:
  • Gustaf Silén
  • Östhamra 1
  • 741 94 KNIVSTA
Telefonnummer:070-757 53 16
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 097 271 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS